• singapur_3
  • singapur_2
  • singapur_1
  • singapur_5
як сінгапур зареєструвати офшор київ, офшор у сінгапурі податки консультація київ

Безподаткові компанії Сінгапуру

Сінгапур

 

Сінгапур знаходиться приблизно в 137 км на північ від екватора, складається з 57 невеликих островів. Незалежна держава з 1965 року. Столиця - Сінгапур. Офіційна мова - малайський, проте все діловодство ведеться англійською, визнаються також китайський і тамільська. Сінгапур - повноправний член ООН і Британської співдружності. Сінгапурський долар повністю конвертуємо по відношенню до більшості основних валют світу, хоча і не обертається на міжнародних фінансових ринках.

 Сінгапур є одним з найбільших фінансових центрів світу, в країні зареєстровано близько 140 банків, у тому числі 121 іноземний.

 У Сінгапурі податки обчислюються за територіальним принципом. Тобто дохід сінгапурських компаній як місцевих, так і компаній-нерезидентів (тих, у яких офіс і керуючі органи розміщені за межами Сінгапуру), отриманий за кордоном, оподатковується тільки в тому випадку, якщо він переводиться в Сінгапур. Якщо ж цей дохід залишається за межами Сінгапуру, то він не підлягає оподаткуванню.

 В країні відсутній також податок на приріст капіталу. Дивіденди, перераховані сінгапурським компаніям, обкладаються податком, але зменшеним на суму вже виплаченого за кордоном податку. У Сінгапурі немає податку на дивіденди, що виплачуються сінгапурськими компаніями.

 Відповідно до Закону про прибутковий податок звільняються від оподаткування дивіденди, перераховані сінгапурськими компаніями з зарубіжних джерел. Ця пільга поширюється на зарубіжний дохід в тих випадках, коли іноземне джерело знаходиться в:

 - країні, що входить в Британську співдружність (крім Сінгапуру), в якої допускається взаємозалік податкових платежів;

 - країні, з якою Сінгапур підписав угоду про уникнення подвійного оподаткування;

 - окремих країнах, де допускається одностороннє звільнення від податків щодо професійних і консультаційних послуг.

  Сінгапурська холдингова компанія є дуже привабливим інструментом податкового планування, якщо вона отримує доходи в країнах, з якими Сінгапур уклав угоди про усунення подвійного оподаткування, допускають надання податкових пільг як стосовно податків на прибуток корпорації, так і податків на дивіденди. Така холдингова компанія може отримувати в Сінгапурі дивіденди з іноземного джерела без сплати місцевих податків, а потім розподіляти цей дохід у вигляді дивідендів, також неоподатковуваних, своїм акціонерам.

 Оскільки в Сінгапурі не стягується податок на приріст капіталу, додатковою перевагою холдингової компанії стає можливість інвестувати свої доходи в іншу компанію - особливо розташовану в країні, що підписала з Сінгапуром Угоди про усунення подвійного оподаткування.  Сінгапур уклав угоди про уникнення подвійного оподаткування більш, ніж з 60 країнами. Серед них: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Данія, Грузія, Угорщина, Ізраїль, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маврикій, Нідерланди, Нова Зеландія, Панама, Польща, Україна, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, ОАЕ, Естонія.

 Процедура реєстрації компанії в Сінгапурі

  Комплект необхідних документів мінімальний. Зареєструвати офшор в Сінгапурі займає близько 1 тижня. Приїзд директора не обов'язковий. Найбільш поширеною правовою формою сінгапурських компаній є Private Limited Company - закрита компанія з обмеженою відповідальністю, яка засновується мінімум одним фізичними або юридичними особами (резидентами або нерезидентами Сінгапуру) і характеризується наступним чином:

 • максимальне число акціонерів - 50;

 • оплата капіталу при заснуванні компанії не потрібно;

 • дозволений випуск тільки іменних акцій, які не можуть вільно передаватися третім особам, якщо це не схвалено зборами акціонерів;

 • управління компанією здійснюється директорами, один з яких повинен бути резидентом Сінгапуру;

 • тільки фізичні особи вправі бути директорами компаній;

 • кожен директор компанії може займати свій пост не більше ніж 3 роки поспіль, але має право бути призначеним знову після року з дати свого звільнення;

 • компанія зобов'язана мати секретаря (фізична або юридична особа) - резидента Сінгапуру;

 • якщо реєстратор компаній зафіксував три або більше порушення директором або секретарем при підготовці або зберіганні звітів та інших документів, то таку особу буде дискваліфіковано і позбавлено права будь-яким чином брати участь в управлінні компанією;

 • дозволяється зберігати протоколи зборів і фінансові звіти компанії за межами Сінгапуру за умови, що копії всіх цих документів будуть зберігатися в зареєстрованому офісі компанії;

 • компанія зобов'язана призначити аудитора і подавати щорічну фінансову та статистичну звітність.

 Повинен бути як мінімум один акціонер, щоб почати процедуру реєстрації компанії. Немає ніяких обмежень для іноземних фізичних або юридичних осіб, які можуть бути акціонерами компанії Сінгапуру.

 Секретар може бути фізичною особою - резидентом Сінгапуру. Секретар компанії відповідає за зберігання і заповнення корпоративних документів в ACRA.

 Кожна компанія в Сінгапурі повинна мати юридичну адресу, де зберігаються реєстр (список) директорів, акціонерів, секретарів компанії, а також зберігаються протоколи загальних зборів акціонерів і директорів.

 Всі зміни повинні бути подані в ACRA протягом місяця з дати зміни.

 Бухгалтерія.

  Кожна компанія повинна вести бухгалтерський облік, який підлягає щорічній аудиторській перевірці. Однак є деякі виключення для приватних компаній, що користуються податковими пільгами.

 Корпоративний податок на прибуток

  Ставка корпоративного податку в Сінгапурі становить 17%. У Сінгапурі діє територіальний принцип оподаткування. Відповідно до цього принципу оподатковуються такі доходи:

 1. Нараховані в Сінгапурі;

 2. Зароблені з Сінгапуру;

 3. Доходи від продажів, отримані в Сінгапурі в результаті діяльності за межами Сінгапуру. Для того, щоб дохід був визнаний доходом, заробленим за межами Сінгапуру і звільнений від оподаткування, компанії необхідно звернутися до Податкового органу Сінгапуру IRAS. Дохід з іноземного джерела звільняється від прибуткового податку, якщо дохід НЕ переведений в Сінгапур.

 Дохід не рахується отриманим з Сінгапуру, якщо:

 1. Договір щодо даного доходу укладено і підписано за межами Сінгапуру;

 2. Послуги були надані за межами Сінгапуру;

 3. Капітал використовувався за межами Сінгапуру;

 4. Якщо права на товари були передані за межами Сінгапуру;

 5. Виручка від реалізації мала місце за межами Сінгапуру;

 6. Оплата витрат, що виникли в процесі надання послуг або поставки товарів, були зроблені за межами Сінгапуру;

 7. Місцем зберігання товарів є Сінгапур.

 Податок на доходи від приросту капіталу відсутній. Гербовий збір за операціями з цінними паперами становить 0,2%. Офшорні угоди фінансування (договори позики) і деякі інші угоди звільняються від сплати гербового збору.

 Отриманий відсотковий дохід обкладається прибутковим податком. Податкова система Сінгапуру не має окремого податкового режиму для іноземних або сінгапурських джерел відсоткового доходу. Відсотки, що виплачуються нерезидентам Сінгапуру, обкладаються прибутковим податком за ставкою 10%, за винятком випадків, коли діють договори про уникнення подвійного оподаткування.

 Дохід від роялті обкладається прибутковим податком. Іноземне джерело доходу від роялті звільняється від прибуткового податку, за винятком випадків, якщо він перераховується в Сінгапур. Роялті, виплачене нерезидентам Сінгапуру, оподатковується податком на дохід за ставкою 7,5%, за винятком випадків, коли воно регулюється Договором про уникнення подвійного оподаткування.

 Іноземний дохід від дивідендів звільняється від прибуткового податку.