• cypr_5
  • cypr_1
  • cypr_2
  • cypr_3
компанія Кіпр зареєструвати швидко київ, термінова реєстрація офшору на Кіпрі київ

Переваги компаній Кіпру

Кіпр

Кіпр - член ЄС. Столиця - місто Нікосія.
Юридична система Кіпру заснована на тих же принципах, що і законодавство Великобританії, зокрема положення щодо питань ведення бізнесу взяті з англійського законодавства Спільного права.
Кіпр має міждержавні угоди про уникнення подвійного оподаткування з Австрією, Болгарією, Німеччиною, Грецією, Данією, Канадою, КНР, країнами СНД (крім Казахстану і Грузії), Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Ірландією, Італією, Кувейтом, Норвегією, Румунією, Францією, Швецією, Великобританією, США, Югославією, Мальтою та ін.
Типи компаній
На Кіпрі можливі три форми організації підприємств:
1) товариство (партнерство). Статутний капітал 1000 EUR, 5% від заявленого статутного капіталу повинно бути оплачено. Повинно мати одного директора і секретаря (кіпрського або іноземного). Може мати від 2 до 20 акціонерів (фізичних або юридичних осіб).
2) приватні та публічні акціонерні компанії з обмеженою відповідальністю. публічна компанія повинна мати від 7 до 200 акціонерів, не менше двох директорів і секретаря, повинна призначати аудитора тільки з числа дипломованих фахівців, разом з річним звітом надається баланс і рахунок прибутків і збитків за звітний рік. Приватні компанії можуть мати від 2 до 50 акціонерів (використовується найчастіше). Така компанія не може продавати свої акції широкій публіці і не може випускати акції на пред'явника.
3) філії зарубіжних компаній. Режим створення визначається переговорами з ЦБ Кіпру. Мають ту ж юридичну форму, що материнська компанія і не є самостійним юридичними особами.
Тpасти, засновники і бенефіціари яких не є резидентами Кіпру, повністю звільняються від сплати податків на Кіпрі. На офшорні трасти не поширюється дія положень про валютне регулювання, і трастам забезпечується статус повної конфіденційності, оскільки до них не ставиться вимога щодо обов'язкової реєстрації та звітності.
Директори повинні бути фізичними особами - резидентами будь-якої країни. Інформація про призначення директорів і секретаря компанії повинна бути надана Регістру і ця інформація є доступною широкому публіці.
Компанія повинна мати секретаря, який призначається директором (директорами) і який зберігає записи і протоколи компанії. Секретар також зобов'язаний своєчасно надавати всі необхідні документи в реєстр компаній. Секретар, яким може бути і компанія, повинен бути резидентом Кіпру.
Статутний капітал повинен бути зазначений в євро і в разі нерезидентів повинен бути отриманий з зовнішніх джерел. Хоча немає вимоги мінімального статутного капіталу, для приватної акціонерної компанії офіційно рекомендується не менше 2000 євро, якщо немає розгорнутого офісу і не менше 5000 євро, якщо компанія має реальний офіс зі службовцями. Статутний капітал приватної акціонерної компанії повинен бути мінімум на 5% оплачений до моменту реєстрації.
Акції повинні бути іменними, акції на пред'явника заборонені. Якщо необхідна анонімність, номінальні акціонери можуть тримати акції на користь бенефіціарів власників. Відомості про акціонерів обов'язково заносяться до реєстру компаній.
Назва компанії не може включати таких слів як Bank, Insurance, Royal, Municipal, International, Global, European, Continental, Cooperative, Commonwealth, Worldwide. Всі назви повинні закінчуватися словом Limited, що показує обмежену відповідальність.
Кожна компанія повинна мати головний офіс, якиї знаходиться на Кіпрі. Зазвичай місцевий адвокат (адвокатська контора), здійснює секретарське обслуговування компанії, надає адресу своєї контори під головний офіс якої знаходиться. За місцем зареєстрованого офісу повинна знаходиться табличка з назвою компанії.
Кожна компанія повинна щорічно здавати фінансову звітність, завірену аудитором, в ЦБ і податкову інспекцію.
Перевірені аудитором фінансові звіти компанії зберігаються в ЦБ Кіпру.
Якщо щорічний офіційний звіт і висновок аудитора реєструються в реєстрі компаній із запізненням, то на компанію накладається штраф за затримку.
Кіпр має дуже суворе законодавче регулювання дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації. Центральний банк Кіпру вимагає, щоб імена бенефіціарів власників акцій офшорних компаній йому повідомлялися. Проте відповідно до закону про Центральний банк Кіпру, який регулює роботу Банку, кожен директор чи службовець банку не має права розголошувати інформацію і розголошення інформації не уповноваженою особам є кримінальним злочином.
Законодавство Кіпру передбачає повний захист приватної власності і нерухомості зокрема. Більш того, володіння нерухомістю на Кіпрі має ще й ряд позитивних моментів.
По-перше, придбавши будинок на Кіпрі, можна відразу повернути частину грошей, отримавши кредит на суму до 70% від вартості об'єкта при 4-8% річних під його заставу.
По-друге, власник нерухомості на Кіпрі отримує багаторазову візу на 6 місяців, яка автоматично продовжується. При бажанні можна отримати і вид на проживання або громадянство.
По-третє, в період відсутності власника нерухомість може бути здана в оренду і приносити додатковий прибуток.