• swiss_5
  • swiss_4
  • swiss_3
  • swiss_2
  • swiss_1
фірма в швейцарії купити київ

Оподаткування в Швейцарії

Швейцарія

 

Швейцарія є федеративною республікою і офіційно відома як Швейцарська конфедерація. Швейцарія поділена на 26 кантонів. Валюта - швейцарський франк.

Оподаткування в Швейцарії.

 Кантони володіють багатьма правами суверенних політичних структур. Тим не меньш, конституція надає значні права федеральному уряду, включаючи право підписувати договори і вступати в союзи, стягувати податки, регулювати іноземну торгівлю. Але кожен кантон має своє власне оподаткування.

 Компанії-нерезиденти оподатковуються тільки в відношенні доходів, отриманих зі швейцарських джерел.

 В Швейцарії збираються податки чотирьох категорій: федеральні, кантональних, комунальні і поворотні.

 Федеральний податок з прибутку стягується за прогресивною ставкою від 3,6% до 9,8%.

 Кантони і громади застосовують свої податки, що діють на їх території. Ставки кантональних податків прогресивні і коливаються від 5 до 35%. Багато кантонів мають пільгове оподаткування (Цуг, Фрібург). Зазвичай кантони пропонують податкові пільги на кілька перших років для інвесторів, які засновують компанії для виробничої діяльності.

 Швейцарія має угоди про уникнення подвійного оподаткування з Австралією, Бельгією, Канадою, Данією, Францією, Німеччиною, Великобританією, Угорщиною, Нідерландами, Сінгапуром, Швецією, США та ін.

 Типи компаній.

 Швейцарські компанії можуть бути зареєстровані для торгової або інвестиційної холдингової діяльності, управлінських і консалтингових послуг, фінансової та іншої діяльності, не заборонених законодавством Швейцарії. Цілі діяльності компанії відображаються в Меморандумі (установчому договорі).

 Приватна (закрита) акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю (Aktiengesellschaft - AG).

 Така компанія повинна мати статутний капітал CHF 100,000. Акції можуть мати мінімальну номінальну вартість CHF 100 за акцію. При реєстрації компанії сплачується податок з капіталу за ставкою 3%. Компанія повинна мати не менш трьох акціонерів, причому можуть бути використані номінальні акціонери. Повинен бути хоча б один директор - резидент Швейцарії, додатково може бути призначено директора-нерезидента, але більшість в Раді Директорів повинні складати мешканці Швейцарії.

 Компанія зобов'язана щорічно здавати фінансову звітність, перевірену аудитором. Збори директорів і акціонерів повинні проводитися в Швейцарії. При виплаті дивідендів стягується податок за ставкою 35%.

 Публічна (відкрита) акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю (Aktiengesellschaft - AG).

 Цей тип компанії схожий на приватну компанію щодо статутного капіталу і податків, але вона має право на відкриту підписку на свої акції, для цього потрібно схвалення швейцарської влади. Підписка на акції регулюється правилами та інструкціями, що випускаються фондовою біржею і урядом.

 Приватна компанія з обмеженою відповідальністю без акцій (Gesellschaft mit beschrankter Haftung GmbH)

 Цей тип компанії схожий на приватну акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю (AG), але не має акцій, частка володіння майном реєструється в Комерційному Реєстрі. Якщо потрібна анонімність, можуть бути використані номінальні власники.

 Деякі види компаній (холдингові, доміцільні, сервісні) отримують в Швейцарії спеціальний пільговий режим.

 Холдингові компанії не здійснюють іншої діяльності, крім управління своїми фінансовими активами, вкладеними в закордонні або швейцарські компанії.

 Доміцільні компанії - компанії, що мають в Швейцарії тільки юридичну адресу, не ведуть ніякої діяльності в Швейцарії, не володіють там нерухомістю. Вони звільняються від податків в 20 кантонах і платять податки тільки на рівні конфедерації.

 Сервісні компанії створюються в Швейцарії для підтримки діяльності компаній і підприємств, що діють за її межами, платять податки на рівні конфедерації, але в п'яти кантонах отримують значні знижки з місцевих податків.

 Оподаткування в кантоні Фрібург.

 Холдингові компанії

 1. Прямі федеральні податки.

 А) на чистий прибуток.

 Якщо холдингова компанія володіє не менше 20% акцій підконтрольних компаній (або вартістю не менше ніж 2 млн. CHF), то вона звільняється від федерального податку на прибуток, що отримується у вигляді дивідендів. Однак, дохід, що отримується від інших видів діяльності, підлягає звичайному оподаткуванню.

 Б) податок на капітал

 Ставка федерального податку на акціонерний капітал і на резерв становить 0,825%.

 2. Кантональні і комунальні податки.

 У Швейцарії ставки кантонального оподаткування відрізняються від кантону до кантону. Щоб скористатися пільгами холдингових компаній, дві третини фінансових активів повинні бути у вигляді інвестицій в інші компанії і дві третини доходу повинні складати дивіденди.

 А) податок на доходи.

 Холдингові компанії, розташовані в кантоні Фрібург, не платять податок на чистий прибуток, якщо дивіденди представляють не менше двох третин валового прибутку.

 Б) податок на капітал

 Холдингові компанії платять кантональний і комунальний податок на акціонерний капітал за регресивною ставкою, починаючи від 3,5% на капітал 50000 CHF і закінчуючи 0,75% при статутному капіталі 6 700 001 CHF, причому мінімум податку може бути 300 CHF в рік. З цього податку 55% становить частину кантону і 45% частина громади.

 3. Поворотний податок.

 Всі дивіденди підлягають оподаткуванню за ставкою 35%, що сплачуються фінансовій владі Швейцарії. Це податок, що стягується у джерела.

 Акціонери-резиденти Швейцарії можуть повністю відшкодувати цей податок за умови, що дохід від відповідних акцій належним чином задекларований. Акціонерам - нерезидентам поворотний податок не відшкодовується, за винятком тих випадків, коли існує Угода про уникнення подвійного оподаткування між Швейцарією і країною проживання акціонера, і акціонер подає заяву про відшкодування швейцарського поворотного податку. Поворотний податок може бути повністю або частково відшкодовано або може бути використаний як податковий кредит в рахунок сплати податку акціонером в країні його проживання. Якщо холдингова компанія належить нерезидентам Швейцарії, то відповідно до Директиви Федеральної Податкової Адміністрації від 14 червня 1962 року, тільки 50% річного доходу може бути звільнено відповідно до міжурядових договорів, після чого вступає в силу федеральне і кантональне регулювання і визначає відрахування з оподатковуваного доходу на виплати відсотків за позиками, ліцензійні платежі, витрати на розвиток, рекламу, представницькі та транспортні витрати, витрати на амортизацію.

 Доміцільні компанії

 1. Прямий федеральний податок

 а) на чистий прибуток

 Прямий федеральний податок на чистий прибуток такий же, як у всій Швейцарії. Чистий прибуток компаній підлягає оподаткуванню по прогресивному тарифу на трьох рівнях. Ставки залежать від відсоткового співвідношення оподатковуваного чистого прибутку до акціонерного капіталу і варіюються від 3,63 до 9,8%. (Максимальна ставка 9,8% береться при співвідношенні 23,1478%).

 б) податок на капітал

 Ставка прямого федерального податку на капітал становить 0,825% на акціонерний капітал і резерв на початку фінансового року.

 2.Кантональні і комунальні податки

 Кантон Фрібург надає доміцільним компаніям статус холдингової компанії. Вони не підлягають оподаткуванню податком на прибуток. Тим не менш, для того щоб отримати цей спеціальний податковий статус, необхідно, щоб комерційна діяльність компанії велася за межами Швейцарії. Управління компаніею або виставлення рахунків через швейцарську компанію не розглядається як комерційна діяльність в Швейцарії. Отже, такі компанії платять тільки прямий федеральний податок на прибуток. Такі компанії підлягають оподаткуванню податком на капітал у Фрибурзі також як холдингові компанії.

 3. Поворотний податок

 Застосовуються такі ж правила як для холдингової компанії.

 Промислові та торгові компанії

 1. Прямий федеральний податок. Такі ж правила застосовуються як для доміцільних компаній.

 2. Кантональні податки

 а) на чистий прибуток

 Ставка податку на прибуток становить 88% від співвідношення оподатковуваного чистого доходу до середнього значення акціонерного капіталу (сплаченого капіталу, резервів і прибутку, внесеного вперед). Ставка не може бути нижче, ніж 4,4% і вище ніж 13,2%.

 б) податок на капітал

 Податку на капітал підлягає акціонерний капітал і резерви за фіксованою ставкою 3,3%.

 3. Комунальні податки

 а) на чистий прибуток

 У кантоні Фрібург комунальний податок становить 85% від кантонального податку.

 б) на капітал як і в пункті а) у Фрібурзі становить 85%.

  4. Поворотний податок

 Застосовуються ті ж правила, що для холдингової компанії

 5. Мінімальний податок

 У кантоні Фрібург є спеціальний податок, званий мінімальним податком. Цей податок рахується з обороту компанії. Податок за ставкою 0,5% розраховується з обороту від виробництва продукції і 0,14% від обороту з торгівлі. Цей податок нараховується, якщо оборот перевищує CHF 500 000. Він діє в тих випадках, коли розмір кантонального податку нижче, ніж мінімальний податок.

 6. Нові виробництва

 Кантон Фрібург надає новим виробництвам, розташованим в кантоні, звільнення від оподаткування на період від п'яти до десяти років з моменту початку виробництва. Це звільнення стосується лише кантональних і комунальних податків, прямий федеральний податок сплачується як зазвичай.

 Реєстрація компанії

 Реєстрацією компанії займається державний нотаріус. При реєстрації компанії повинен бути оголошений статутний капітал CHF100 000 і мінімум CHF50 000 має бути внесено готівкою або розміщено в вигляді інших активів до моменту реєстрації. Акції можуть бути іменні і на пред'явника. Номінальна вартість акцій повинна бути мінімум CHF100. Якщо капітал не оплачений повністю, можуть бути випущені тільки іменні сертифікати акцій.

 Рада Директорів складається з одного або кількох членів, які можуть бути акціонерами. Рада Директорів несе відповідальність за ведення справ компанії належним чином, відповідно до статутних документів і положеннями закону. У разі, якщо директор тільки один, він повинен бути резидентом Швейцарії і швейцарської національності. Перші збори акціонерів призначає одного або декількох аудиторів. Спочатку аудитор призначається на один рік, але пізніше він може бути обраний на три роки.

 Аудитор повинен дати висновок, чи знаходяться баланс і рахунок прибутків і збитків відповідно до бухгалтерських книг, чи зберігаються бухгалтерські книги належним чином і чи відповідає подання фінансового становища і фінансовий результат закону і статутних документів. Корпорації зі статутним капіталом CHF5 000 000 і більше, які пропонують облігації для широкої публіки або рекламують себе публіці з метою залучення грошових коштів від третіх сторін, зобов'язані проходити аудит через незалежних дипломованих аудиторів або трастові компанії, які повинні направити звіт керівництву компанії і державному аудитору. Корпорації не зобов'язані публікувати свій річний фінансовий звіт.