< Данія, реєстрація компаній, податки Данії - Бізнес Консалтинг
  • denm_4
  • denm_5
  • denm_1
  • denm_2
  • denm_3
як зареєструвати офшор данія київ

Як зареєструвати фірму в Данії

Данія

 Королівство Данія є конституційною монархією, глава держави - королева. Cтолиця - Копенгаген. Офіційна мова - датська, розмовні - датський і англійська. Політична влада в країні належить демократично обраному парламенту. Данія - член Європейського Союзу.
Є договори про уникнення подвійного оподаткування більш ніж з 60 країнами, в тому числі з Австрією, Бельгією, Угорщиною, Ізраїлем, Канадою, Кіпром, Росією, Чехією, Францією, Німеччиною, Нідерландами, Швейцарією, Великобританією, США та Україною.
Податок на прибуток
Податок на прибуток стягується з компаній-резидентів щодо будь-якого прибутку незалежно від географічного походження.
Ставка податку на прибуток з 2016р. становить 22%.
У Данії діють норми про трансферному ціноутворенні: залежні особи повинні дотримуватися принципу «правила витягнутої руки », а з 2013 року по відношенню до деяких видів діяльності податкові органи мають право вимагати від компаній висновків незалежних аудиторів щодо застосування компанією трансфертних цін. Законодавство про ТЦО Данії корелює з нормами ОЕСР.
Норми щодо оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії у резидента діють головним чином по відношенню до резидентів Данії, прямо або побічно які контролюють понад 50% часткою іноземної організації, або отримують більше 50% прибутку такої компанії.
Данські холдингові компанії
Данія не належить до офшорних фінансових центрів. Однак новий податковий режим для датських холдингових компаній, який вступив в дію з 1 січня 1999 року надає широкі можливості для використання датських компаній в структурах податкового планування. З огляду на членство Данії в ЄС, датські холдинги стали вигідним інструментом для здійснення схем податкового планування українських підприємств.
Датський холдинг звільняється від сплати таких податків в Королівстві:
- від податку на дивіденди, одержувані від зарубіжних дочірніх підприємств за умови, що холдинг є власником не менше 25% акцій таких підприємств; дивіденди по ним нараховуються протягом 12 місяців, а дочірні фірми не є фінансовими компаніями і не перебувають у країні з низьким рівнем оподаткування (т. е. податок на прибуток - НЕ нижче 24%);
- від податку у джерела виплати (withholding tax) за умови, що холдинг виплачує дивіденди закордонним материнським компаніям. При цьому рівень оподаткування в країні реєстрації материнської компанії значення не має, що дозволяє включати в схеми податкового планування як материнської явно офшорну компанію;
- від податку на приріст капіталу при продажу акцій зарубіжних дочірніх підприємств при умови, що холдинг тримав акції більше 3 років.
Крім того, так як Данія є повноправним членом ЄС, датський холдинг може використовувати переваги, надаються Директивою ЄС 90/435, яка наказує не стягувати податок у джерела виплати на дивіденди при розрахунках всередині ЄС.
Таким чином, основні переваги датських холдингових компаній зводяться до наступного:
1. Датські компанії не мають статусу офшорних, на них грає респектабельний імідж Данії як процвітаючої респектабельної країни, яка навряд чи потрапить в "чорні списки" офшорних.
2. Наявність договору про уникнення подвійного оподаткування з Україною.
3. Можливість відкриття рахунку як в датських банках, так і по всьому світу.
4. Можливість максимального зниження (аж до нуля) податкових виплат.
Зниження податкових виплат датського холдингу аж до нуля досягається наступним способом: якщо після всіх витрат напротязі року у датського холдингу залишається прибуток, останній можна використовувати на інвестування або кредитування родинного підприємства (наприклад, офшорного підприємства-засновника), і ці суми будуть віднесені на витрати.
Холдинги, що використовують вищеописані переваги нового податкового регулювання, в Данії реєструються в однієї з двох наступних організаційно-правових форм:
1) Anpartsselskab (ApS) - аналог компанії з обмеженою відповідальністю.
2) Aktieselskab (A/S) - аналог акціонерної компанії.
Мінімальний статутний капітал для ApS становить 16500 Euro, для A/S - 66000 Euro. Статутний капітал і тієї, і іншої компанії повинен бути повністю оплачений, але після завершення реєстрації надходить у повне розпорядження компанії.
Засновниками компаній обох типів можуть бути як фізичні особи з будь-яким громадянством, так і юридичні особи з будь-якої юрисдикції, в тому числі офшорної.
І ApS, і A/S повинні мати юридичну адресу в Данії, а також місцевого ревізора (бухгалтер і аудитор компанії в одній особі). Компанії зобов'язані подавати звіти раз в квартал з ПДВ (moms) і щорічно - з податку на прибуток.
Для A/S потрібна Рада компанії, що складається мінімум з трьох фізичних осіб (більшість в Раді повинні складати піддані Королівства Данія). Крім того, необхідно, щоб компанія мала хоча б одного місцевого директора, який може входити до Ради компанії.
Для ApS вимоги по створенню Ради компанії відсутні - досить одного директора, яким може бути фізична особа з будь-яким громадянством. Однак з метою дотримання конфіденційності краще використовувати номінального датського директора, оскільки в Королівстві відомості про директорів є відкритими.

Одним з найостанніших - і тому маловідомих - нововведень датського законодавства є скасування податку на дохід від продажу закордонної нерухомості датської компанії. Це нововведення зробило можливим використання датських холдингів для одноразової операції з безподаткової продажи нерухомості в одній юрисдикції його власниками, зареєстрованими в будь-який іншії юрисдикції.
Так само необхідно відзначити переваги використання датських партнерств для міжнародної торгівлі. Такі партнерства, або в датському варіанті К/S, є офіційно зареєстрованими юридичними особами, і при запиті в суспільно доступний Регістр датських компаній і підприємств можна отримати виписку з номером їх корпоративної реєстрації і всіх інших реквізитів юридичної особи. Партнерства зобов'язані сплачувати податки за місцем юридичної реєстрації їх партнерів. Таким чином, при укладанні партнерського угоди між двома зарубіжними юридичними або фізичними особами таке партнерство буде абсолютно прозоро для датського оподаткування, навіть без будь-які згадки пільгового оподаткування або взагалі його відсутність в Данії.
Таким чином, Данія може запропонувати оптимальні умови використання холдингових компаній і партнерств як інструментів міжнародного податкового планування, при цьому зберігаючи свою репутацію найпрестижнішої європейської юрисдикції з точки зору податкових інстанцій і органів державної влади в усьому світі.