• malta_4
  • malta_3
  • malta_2
  • malta_1
  • malta_5
мальта європейський офшор податки звітність київ

Переваги компаній Мальти

Мальта

Держава в Середземному морі. Офіційні мови - мальтійська та англійська.
Є договори про усунення подвійного оподаткування з 22-ма країнами: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Великобританія, США, Італія, Лівія, Нідерланди, Норвегія, Пакистан, Швеція, Швейцарія, Німеччина, Угорщина, Кіпр, Малайзія, Єгипет. В цілях розвитку острова і вдосконалення сфери послуг Мальта прийняла законодавство, спрямоване на зростання ролі острова в якості провідного міжнародного фінансового і ділового центру. Наріжним каменем цієї ініціативи є Закон про міжнародну підприємницьку діяльность на Мальті 1988 року. Належні правові умови, що сприяють розвитку офшорного бізнесу, створили Мальті репутацію надійного, респектабельного центру, що пропонує привабливі податкові та інші умови міжнародним діловим колам і приватним інвесторам.
Компанії Мальти звільнені від валютних обмежень, митних зборів і податку на майно.
Офшорні компанії Мальти діляться на дві категорії: неторгові компанії, звільнені від сплати податків, і торговельні компанії, які мають спеціальну, пільгову податкову ставку 5% та право самостійно визначати суму податкового обкладення (тобто податкова влада визнає звіт про сплату податків даною компанією правильним і повним, якщо вони не в змозі довести зворотне).
1) Неторгові компанії - компанії, сфера діяльності яких обмежена володінням, керуванням і розподілом своєї власності (включаючи патенти, торгові марки, авторські права тощо). До них відносяться холдингові компанії, компанії, які отримують дохід від передачі ліцензійних прав, судновласницькі і судноплавні компанії.
2) Торгові компанії - банківські, страхові (включаючи компанії перестрахування або компанії що керують ними), брокерсько-страхові та загальноторговельні компанії. Останні надають будь-які послуги або зайняті будь-якою підприємницькою діяльністю, крім банківської і страхової. Внаслідок цього коло загальноторговельних компаній вельми широке і включає в себе компанії, зайняті в міжнародній торгівлі, будівництві, інвестиціях і управлінні фондами, управлінні, лізингу, надають консультаційні послуги з технологій, маркетингу і т.д.
Законодавство Мальти дозволяє засновувати підприємства різноманітних організаційно-правових форм, з яких з точки зору потенційного іноземного інвестора можуть бути виділені такі, як:
• Private limited company - закрита компанія з обмеженою відповідальністю;
• Trust - траст.
Private limited company (закрита компанія з обмеженою відповідальністю або "Partnership anonyme" в термінах цивільного права) може бути заснована однією фізичною або юридичною особою і характеризується наступним чином:
• мінімальний статутний капітал становить 1250€, з яких 20% повинно бути сплачено перед реєстрацією компанії на рахунок в одному з місцевих банків;
• дозволений випуск тільки іменних акцій;
• компанією може управляти один директор (фізична особа, резидент або нерезидент Мальти);
• компанія зобов'язана мати секретаря - резидента Мальти (професійну компанію, належним чином ліцензовану в цій країні);
• компанія звітує в місцевих податкових службах і подає щорічний фінансовий звіт, завірений місцевим аудитором.
Назва компанії повинна закінчуватися словом Limited або абревіатурою Ltd.
Необхідна кількість акціонерів - мінімум двоє. Вони можуть бути фізичними або юридичними особами.
Оподаткування на Мальті. Основні поняття.
Концепції резидентства і домициля (residence & domicile) утворюють основу в підході до обчислення і справляння податків з фізичних та юридичних осіб на Мальті.
Будь-яка зареєстрована на Мальті компанія, є мальтійським платником податків щодо свого всесвітнього доходу, отриманого на Мальті або в іншій країні, за винятком випадків, коли такий дохід звільняється від прибуткового податку Мальти за умовами Закону про прибутковий податок Мальти (Malta Income Tax Act).
У свою чергу, компанія, яка є резидентом Мальти, але не зареєстрована на Мальті (наприклад, компанія, заснована в Великобританії, фактичний керівний орган якої знаходиться на Мальті), є тут платником податку на доходи з мальтійського джерела і доходи, що виникають у компанії (як на Мальті, так і за її межами) в результаті управління нею з Мальти незалежно від того, чи були такі доходи фактично отримані на Мальті або в іншій країні. При цьому, дохід від прирісту капіталу, що виникає за межами Мальти, незалежно від того, чи був він отриманий на Мальті або в іншій країні, звільняється від оподаткування на Мальті.
Нарешті, компанія, яка не є резидентом Мальти і не має тут домициль (НЕ зареєстрована на Мальті), наприклад, філія англійської компанії на Мальті, сплачує тільки податок на прибуток і податок з доходу від приросту капіталу, що виникають на Мальті.
Податки і пільги
Оподаткування на Мальті базується на використанні трьох фундаментальних систем:
1. Повне умовне нарахування податків (Full imputation tax system);
2. Інструмент повернення податків (Refundable tax credit);
3. Застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування (Cross-border double taxation relief).
Система повного умовного нарахування податків передбачає механізм, при якому акціонери компанії, які отримують дивіденди після сплати компанією податку на прибуток, також отримують пільги у вигляді податкового кредиту в рахунок погашення прибуткового податку, який акціонери далі сплачують зі своїх дивідендів. Так як ставка корпоративного оподаткування на Мальті дорівнює 35%, а ставки оподаткування фізичних осіб варіюються в межах від нуля до 35%, то акціонери - фізичні особи не будуть підлягати додатковому оподаткуванню на Мальті з доходу від цих дивідендів, при умови, що акціонери підлягають оподаткуванню за максимальною ставкою, рівній 35%.
Якщо ж ставка, застосовувана для оподаткування дивідендів акціонера, нижче 35%, то акціонер має право звернутися за застосуванням інструменту повернення частини сплачених податків, за винятком податків від прибутку, отриманого безпосередньо або побічно від нерухомого майна, розташованого на Мальті. Таке право клопотати про повернення частини сплаченого раніше мальтійського податку не залежить від країни проживання акціонера.