прийнятий Закон про валюту

Новий закон про валюту і валютні операції

Господарські операції з нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку, не визнаються контрольованими, якщо нерезидент сплатив податок на прибуток

УКРІНФОРМ у своїй консультації роз'яснює, що якщо нерезидентом в звітному році сплачувався податок на прибуток, господарські операції платника податків з ним визнаються неконтрольованими.
Тобто, в даному випадку для визнання господарських операцій платника податків контрольованими нерезидент, з яким здійснюються такі операції, повинен бути зареєстрований в організаційно-правовій формі, зазначеної в Переліку, і не сплачувати податок на прибуток (корпоративний податок) і/або не бути податковим резидентом держави, в якому він зареєстрований як юридична особа.
Для цілей податкового контролю за трансферним ціноутворенням в якості звітного періоду прийнято календарний рік. Таким чином, господарські операції з нерезидентом будуть визнаватися неконтрольованими в разі сплати нерезидентом податку на прибуток в звітному календарному році, в якому здійснювалися господарські операції.
УКРІНФОРМ відзначає, що платник податків не обмежений у виборі способу і форми отримання інформації щодо сплати нерезидентом податку на прибуток в звітному році. У той же час УКРІНФОРМ в листі від 14.08.2017 р № 21674/7/99-99-14-01-02-17 рекомендує платникам податків отримувати від контрагента документ, який видається фінансовим (податковим) органом відповідної країни, за формою, затвердженою згідно із законодавством цієї країни.
Документальним підтвердженням організаційно-правової форми контрагента-нерезидента можуть служити установчі документи нерезидента, виписки з національних реєстрів і т. п., в яких вказується повна назва контрагента-нерезидента і його організаційно-правова форма. Такі документи повинні бути легалізовані та перекладені відповідно до законодавства України.

Джерело Аверс-Бухгалтерія