nbu

Новини валютного регулювання

Нацбанк України затвердив і оприлюднив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової ліберальної системи валютного регулювання

Національний банк України прокоментував, які саме валютні обмеження будуть лібералізовані для населення і бізнесу.

Нова система валютного регулювання залишає НБУ право вживати заходів захисту в сфері валютних операцій в разі виникнення обставин, що загрожують стабільності фінансової системи. Зокрема, це може бути регулювання обов'язкового продажу частини валютної виручки і граничних строків розрахунків за операціями експорту-імпорту, введення лімітів на здійснення окремих валютних операцій, встановлення правил здійснення операцій, пов'язаних з рухом капіталу.

У той же час ці норми мають лише превентивний характер - введення нових обмежень на валютному ринку з 7 лютого не передбачається. Метою Національного банку, як і раніше залишається поступове зняття всіх валютних обмежень і перехід до режиму вільного руху капіталу.

Дорожня карта валютної лібералізації, розроблена Національним банком спільно з експертами Міжнародного валютного фонду, передбачає покрокове зняття всіх валютних обмежень відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов в Україні, а також прийняття низки законів, спрямованих на підвищення якості регулювання небанківського фінансового ринку (законопроект про "спліт", реєстраційний номер 2413) і попередження непродуктивного відтоку капіталу з країни (законопроект про протидію BEPS "про імплементацію і Плану протидії розмивання баз оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування ", опублікований в жовтні НБУ і Мінфіном).

Таким чином, скасування валютних обмежень насамперед передуватиме оцінка Національним банком таких макроекономічних індикаторів як темпи зростання ВВП, динаміка інфляції, стан валютного ринку, фінансова стабільність, ситуація на зовнішніх ринках тощо. У той же час валютна лібералізація, передбачена дорожньою картою, не має часових рамок. Відповідно, чим швидше настануть сприятливі макроекономічні та фінансові умови, тим швидше Національний банк прибирати обмеження на валютному ринку, і навпаки.

Серед головних пріоритетів Національного банку - зняття ряду обмежень, які створюють додаткові труднощі для ведення зовнішньоекономічної діяльності та стримують нові іноземні інвестиції в Україну. У тому числі і перш за все:
- поступове зниження і скасування вимог до обов'язкового продажу валютної виручки;
- скасування вимоги щодо попереднього резервування коштів для купівлі іноземної валюти (купівля на умовах Т+1);
- зниження і/або скасування ліміту на репатріацію дивідендів;
- скасування граничних строків розрахунків за операціями резидентів з експорту та імпорту товарів, але не раніше прийняття законопроекту про протидію BEPS;
- скасування заборони на купівлю іноземної валюти за кредитні кошти;
- скасування додаткового нагляду за взаємозаліком валютних зобов'язань;
- підвищення і скасування ліміту на покупку фізичними особами готівкової іноземної валюти в межах 150 тис. грн./день.

Інші послаблення на валютному ринку будуть стосуватися проведення окремих операцій, перш за все з цінними паперами та деривативами, інвестицій за кордон, а також розширення функціоналу фінансових установ. Це, зокрема:
- поступове скасування всіх обмежень на проведення форвардних операцій;
- скасування обмежень по репатріації коштів від продажу облігацій і нелістингових цінних паперів;
- скасування вимоги щодо купівлі валюти юридичними особами тільки під зобов'язання;
- зняття всіх обмежень щодо розрахунків у валюті при купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики;
- скасування всіх обмежень на проведення валютних свопів;
- підвищення і подальша скасування ліміту на інвестиції юридичних осіб за кордон (з 7 лютого - 2 млн євро/рік), але не раніше прийняття законопроекту про протидію BEPS;
- підвищення і подальша скасування ліміту на платежі фізичних осіб за кордон (з 7 лютого - 50 тис. євро/рік), але не раніше прийняття законопроекту про протидію BEPS;
- скасування заборони на кредитування нерезидентів у гривні (не раніше прийняття законопроекту про протидію BEPS);
- відкриття доступу небанківських фінансових установ на валютний міжбанківський ринок (не раніше прийняття законопроекту про "спліт");
- дозвіл на продаж валюти в режимі он-лайн небанківськими фінансовими установами (не раніше прийняття законопроекту про "спліт").

Кінцева мета Національного банку - зняття всіх бар'єрів на ринку і перехід до режиму вільного руху капіталу, стане основою для полегшення ведення бізнесу та інвестиційного кліматув Україні, припливу іноземного капіталу, сталого економічного зростання.

Джерело: Сайт НБУ