Схеми використання офшорних компаній

оптимізація оподаткування в Україні, офшорні схеми в Україні, офшорна схема, відмивання грошей через офшори

Використання офшорних компаній
для легального зниження податків в Україні

Як правило, в Україні використання офшорних компаній для легального зниження податків обмежено експортними операціями, коли офшорна компанія використовується як "прокладка" між українською фірмою-експортером і реальним покупцем за кордоном. Завищення цін при імпорті призводить до збільшення митних платежів, ПДВ і податку на прибуток, відповідно. Прийняті в останні роки заходи, спрямовані проти пільг, несплати податків, витоку капіталу, неліцензованих інвестицій, а також обмеження угод з офшорними компаніями ставлять в тупик прихильників легального бізнесу і знижують інтерес до офшорів.
На щастя, в бізнесі є острова стабільності і мости до них. Це міжнародні конвенції про виключення подвійного оподаткування, які мають пріоритет над національним законодавством. Традиційно їх використовують для заліку сплачених податків та зниження зворотних податків, а також ведення деяких видів бізнесу в договірній країні без відкриття представництва та сплати податків.
Детальний аналіз діючих міжнародних договорів про виключення подвійного оподаткування показує їх відмінність як в окремих ставках тих чи інших податків, так і в абсолютно різних можливостях для використання в бізнесі. Особливий інтерес для зниження податків в Україні представляють компанії Угорщіни, Кіпру, Великобританії, Данії, Естонії, Нідерландів та Австрії, які потрапляють під відповідні конвенції.
Зрозуміло скористатися перевагами цих Угод можна тільки ведучи діяльність в Україні через незалежного агента, при відкритті представництва доведеться платити всі українські податки. Відповідно до більшості Угод нерезидентні компанії мають право здійснювати деякі види бізнесу на території України без відкриття представництва і без сплати місцевих податків, це: закупівля і зберігання товарів і виробів, включаючи здійснення складських операцій і постачання товарів і виробів; укладання угод через агента чи іншу уповноважену особу, діючого на основі довіреності або іншого письмового повноваження, якщо подібна діяльності не є для нього звичайною професійною діяльністю; демонстрація товарів і виробів, показ експонатів на виставках, а також операції з їх продажу після закінчення виставки; здійснення рекламної діяльності, збір і поширення інформації, маркетинг та інша аналогічна діяльність підготовчого і допоміжного характеру; здійснення проектних, проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт (в тому числі спільних), інжинірингу, випробувань зразків товару, машин і обладнання, технічного обслуговування машин і обладнання, якщо це обслуговування носить підготовчий або допоміжний характер для основної діяльності особи; здійснення кількох функцій з числа перерахованих вище при умови, що ця діяльність в цілому носить для основної діяльності особи підготовчий або допоміжний характер; здійснення інших видів діяльності, що носять для основної діяльності особи підготовчий або допоміжний характер.

Базова схема
Пропонована нижче схема з використанням переваг, що надаються Угодою з Англією, значно розширює можливості використання нерезидентних компаній для легального зниження податків шляхом перекладу частини торгово-закупівельної та виробничо-збутової діяльності на комісійну основу. За допомогою договору комісії між англійською компанією і українським підприємством (які, зрозуміло, управляються одним і тим же українським резидентом) здійснюються в суті ті ж дії, які Ви збираєтеся зробити або навіть вже здійснили, але за невеликі комісійні винагороди, що оподатковуються.
Суть методу полягає в розщепленні торгових угод і виробничих операцій на два незалежні договори: один витратного, інший доходного характеру. Тобто, зарубіжна компанія дає доручення незалежному агенту (вашому підприємству) здійснити за невелику винагороду від свого імені, але за рахунок комітента певні юридичні і фактичні дії.
У відповідності зі схемою ваше підприємство, будучи комісіонером, здійснює по дорученням комітента певні юридичні і фактичні дії з товаром і грошовими засобами. Діючи від свого імені (ставить підписи на договорах, специфікаціях, рахунках, актах, накладних і т.п. і скріплює їх печатками), ваше підприємство отримує, враховує на балансі і оподатковує лише невелике комісійну винагороду.

використання офшорів, офшорні схеми і використання офшорних компаній, готівка
Схема 1.

У схемі 1 використані наступні позначення:
Агентська угода N1: Офшорна компанія укладає Агентську угоду з Агентом - англійською компанією на роботи, послуги.
Агентська угода N2: За даним Договором англійська компанія виступає Принципалом і дає Агенту доручення:
від свого імені, але за рахунок Принципала укласти Договір поставки на придбання товару у Постачальника за ціною Ц1, в тому числі ПДВ;
доручення здійснити від свого імені в користь Принципала поставку цього товару Покупцю за ціною Ц2, в тому числі ПДВ, отримати гроші на свій рахунок і перерахувати їх Принципалу після вирахування свого комісійної винагороди.
Договір поставки N1: Агент набуває у Постачальника товар за ціною Ц1, в тому числі ПДВ. У разі схеми для імпорту - це імпортний контракт на поставку товару.
Договір поставки N2: Агент реалізує товар Покупцю за ціною Ц2, в тому числі ПДВ.

Наведена схема дозволяє знижувати податки як при угодах всередині країни, так і при зовнішньоекономічної діяльності. При імпорті змінюється тільки Агентська угода. В останньому випадку англійська фірма буде давати доручення закупити товар і імпортувати його в Україну зі сплатою всіх митних зборів, мит та ввізного ПДВ. В обох випадках ПДВ буде компенсуватися на Агенті. Причини, за якими відбувається зниження податків, полягають у тому, що англійська компанія, яка веде діяльність в Україні через Агента з незалежним статусом (Комісіонера), має право не реєструвати постійне представництво в Україні і не підлягає оподаткуванню в Україні, а українська компанія-Агент сплачує податки лише зі своєї комісійної винагороди. Більш того, згідно тіей самої угоди закупівля, зберігання, постачання, демонстрація товару, а також деякі інші види діяльності англійської компанії в Україні не оподатковуються в Україні.
Таким чином, гроші від операцій в Україні виводяться в Англію, а з Англії, за винятком невеликого агентського винагороди (з суми якого в Англії сплачується податок), на рахунок безподаткової компанії. Далі кошти знову інвестуються через англійську компанію в будь-які проекти в Україні, а частина з них переводиться в готівку абсолютно легально без посередників і без податків через міжнародні платіжні карти.

Хоча з юридичної точки зору схема бездоганна, але дуже прозора для контролюючих органів, яким можливо доведеться доводити свою правоту. Тому, щоб попередити такі проблеми, можна порекомендувати дещо ускладнити схему, включивши в неї ще одне своє українське підприємство. При цьому Агентська угода N2 розбивається на два (схема 2):
Агентська угода N3, за яким англійська компанія виступає Принципалом і дає Агенту - підприємству П1 доручення від свого імені, але за рахунок Принципала укласти Договір поставки на придбання товару у Постачальника за ціною Ц1, в тому числі ПДВ (Договір поставки N1) і передачу цього товару підприємству П2;
Агентська угода N2 з дорученням Агенту-підприємству П2 здійснити від свого імені на користь Принципала поставку цього товару Покупцю за ціною Ц2, в тому числі ПДВ (Договір поставки N2), отримати гроші на свій рахунок і перерахувати їх Принципалу після вирахування своєї комісійної винагороди.

як працює офшор, офшорна схема, схеми роботи з офшорами

Схема 2.

Можлива ще більш завуальована схема Детально в нашому довіднику

Схема зниження податків для бартеру і легалізації взаємозаліків в Україні см. в нашому довіднику

Схема зниження податків в виробництві см. в нашому довіднику

Зниження податків на фондовому ринку см. в нашому довіднику

Переваги розглянутих схем і методів:

 • можливість використовувати в обороті неоподатковуваний прибуток, що належить іноземної компанії;

 • переведення в готівку частини прибутку за допомогою міжнародних платіжних карт;

 • немає необхідності якось перебудовувати діяльність підприємства, відбувається лише оформлення і рух документів. Таким чином, існує можливість у будь-який час до подання квартальної звітності оформляти угоди що вже пройшли і легально знижувати податок на прибуток;

 • товар, за винятком експортно-імпортних поставок, не перетинає митний кордон (Угоди не кваліфікуються як експортно-імпортні).

Виходячи з цін на наші послуги, можна розрахувати вартість створення такої структури за кордоном і, беручи до уваги вартість щорічного утримання, оцінити ефективність її використання.